کول چاه یا کول گذاری دهانه چاه چیست ؟

کول چاه در واقع به قطعات سیمانی گفته می شود که به دو شکل  (بنام میله ) و بیضی (بنام انباری) ساخته شده و در زمان حفاری چاه آب و فاضلاب به دلیل جلوگیری از ریزش در دهانه چاه قرار می دهند و به این عملکول گذاری گفته می شود . در طول زمان و[…]

تعمیر چاه

آموزش تعمیر چاه

تعمیر چاه و اجرای لوله بصورت بارفیکسی از اجرای لوله به صورت بارفیکسی و تعمیر چاه ارزان اجتناب نمایید. کنتور لوله گاز نباید بیرون از ملک قرار گیرد. در مورد حفر چاه عبور لوله از دیوار ها باید با غلاف فلزی ای که دو سایز از سایز اصلی لوله بزرگ تر است انجام شود و[…]

تعمیر چاه

تخلیه چاه

آموزش تخلیه چاه و لوله کشی نکات اولیه درباره لوله کشی گاز در ساختمان ها و در آموزش تخلیه چاه هنگامی که میخواهید منزل خود را لوله کشی کنید همواره باید به یک سری از نکات توجه ویژه ای نمایید و آنها را رعایت فرمایید. در اینجا ما تعدادی از نکات را برای آموزش شما[…]

حفر چاه

حفر چاه

حفر چاه به خودی خود چند روش مختلف دارد که هرکدام از آنها به روش های گوناگون تقسیم میشوند. در حفاری به روش ضربه ای 3 کار صورت می گیرد: حفر چاه حرفه ای به وسیله تراشیدن سنگ رس و یا مواد دیگر به کمک ضربات متوالی کاتینگ ها ( که همان مواد کنده شده[…]