حفر چاه

روشهای حفر چاه از گذشته تا کنون

روش های حفر چاه حفر چاه در گذشته به صورت دستی انجام میگرفت.اما امروزه روش های حفر چاه بصورت مکانیکی جای خود را به روش های قدیمی داده است. حفاری چاه به روش مکانیکی به سه دسته تقسیم می شود:در این نوع از حفاری انرژی مکانیکی به سنگ وارد میکنند و به دو روش حفاری[…]

حفر چاه حرفه ای

حفر چاه فاضلاب

آموزش حفر چاه فاضلاب اولین نکته ای که در مورد حفاری چاه فاضلاب باید در نظر بگیرید این نکته است که محل چاه را در ابتدا مشخص کنید.جدیدا ساختمان های جدید همگی پس از فروپاشی ساختمان های قدیمی بلافاصله ساخته میشوند. و این طبیعی است که تمامی ساختمان های قدیمی دارای چاه فاضلاب باشند و[…]

حفر چاه

حفر چاه

حفر چاه به خودی خود چند روش مختلف دارد که هرکدام از آنها به روش های گوناگون تقسیم میشوند. در حفاری به روش ضربه ای 3 کار صورت می گیرد: حفر چاه حرفه ای به وسیله تراشیدن سنگ رس و یا مواد دیگر به کمک ضربات متوالی کاتینگ ها ( که همان مواد کنده شده[…]